Enegic Solar- Få koll på din solel

Enegic Solar ger dig högupplöst och realtidsbaserad information om din solproduktion och husets förbrukning. Genom att mäta både produktion och förbrukning ger Enegic Solar information om hur din egen förbrukning är fördelad per fas samt hur du kan optimera användningen av din egenproducerade solel.

  • Mätning av produktion och förbrukning

  • Realtidsmätning

  • Tydlig visualisering i en app

  • Koppling till timpriser

Användning

Enegic Solar är en kombination av mätning av solproduktion och fastighetens förbrukning i realtid. Med information om både produktion och egen förbrukning är Enegic Solar det perfekta verktyget när du vill  optimera användningen av den egenproducerade solelen.

Solproduktionen och husets förbrukning visualiseras i en app där du kan se grafer, historik, hur mycket solel som sålts ut på nätet, hur mycket solel du använt samt tips om hur du kan optimera användningen av din producerade solel.

Har du ett timpris-baserat elavtal får du även detta visualiserat i appen. Ett optimalt verktyg för att se hur mycket av husets förbrukning som kan flyttas till billigare timmar eller då den egenproducerade solelen kan användas.

Enegic Solar kan användas till samtliga solinstallationer och kan enkelt monteras på befintliga installationer. Det behövs ingen elektriker för monteringen och du behöver inte bryta strömmen till fastigheten.

Tekniken

Enegic Solar består av mätenheter med strömsensorer som mäter solproduktion och husets förbrukning. Monteringen kan enkelt göras både på befintliga och nya installationer.

Mätenheterna mäter i realtid och skickar datat till molnet där allt sparas och behandlas.

Mätenheterna kräver WiFi för att fungera.

Perific Technologies AB | Finlandsgatan 14 | SE-164 74 KISTA | +46 8 56 48 60 60 | info@perific.com

© 2018 Perific Technologies AB
All rights reserved