Enegic Meshure- Mätning av fukt och temperatur

Med Enegic Meshure får du full koll på fukt och temperatur på ett enkelt sätt. Enegic Meshure består av flera mätenheter som med sin enkla design och lilla storlek kan placeras vart som helst. Du får mätning av temperatur och fukt samt smidig visualisering av samtliga mätvärden i en app.

  • Små och diskreta mätenheter

  • Enkla att installera

  • Stabil mätning var 5:e minut

  • Batteritid på minst 2 år

Användning

Enegic Meshure gör det enkelt att mäta på många ställen där det är viktigt att hålla koll på temperatur och fukt. Mätenheterna kan exempelvis användas i temperaturkänsliga områden, en krypgrund eller vind eller lägenheter i en bostadsrättsförening.

Mätenheterna är små och placeras enkelt ut där mätning behövs, antingen liggande eller uppsatt på en vägg.

I Enegics app sammanställs alla mätvärden och visar tydligt hur temperaturen och fukten ligger till vid mätpunkterna. Med hjälp av grafer och historik kan värdena följas på ett enkelt sätt.

I appen finns en mögelgraf som visar förhållandet mellan fukt och temperatur. Detta ger en tydlig bild över mögelrisken där mätenheterna finns placerade.

Tekniken

Mätenheterna kommunicerar med varandra med hjälp av Mesh-kommunikation, vilket gör att de kan placeras på många ställen över en stor yta. Mätenheterna skickas mätvärden till en basenhet som i sin tur skickas allt data till molnet för lagring och visualisering. Mätenheterna kan kommunicera med basenheten via andra mätenheter vilket gör lösningen optimal för större ytor eller mätning på många ställen.

Perific Technologies AB | Finlandsgatan 14 | SE-164 74 KISTA | +46 8 56 48 60 60 | info@perific.com

© 2018 Perific Technologies AB
All rights reserved