Enegic Monitor – Effekt-och energimätning i realtid

Enegic Monitor är en tjänst för mätning och optimering av din elanvändning. Enegic Monitor mäter effekten i realtid på alla faser separat, vilket gör det möjligt att på ett tydligt och enkelt sätt se hur faserna är belastade, hur elförbrukningen ser ut samt se möjligheter till effektivisering och optimering.

  • Visualisering av effekt och energi

  • Detaljerad information per fas

  • Grafer, historik och statistik i en app

  • Verktyg för fasfördelning

Användning

Att mäta förbrukning genom att mäta på varje fas har många fördelar:

– Upptäcka felfördelning på faserna

– Ta reda på ifall nivån på huvudsäkringen är optimal

– Visualisering av lastbalans

– Visualisering av effektuttag per säkring

– Dimensionering av nya förbrukare

– Enklare identifiering av förbrukare

Mätvärden som mäts från Enegic Monitor visas i Enegics app. I appen visas grafer över förbrukning för dag, månad och år – både totalförbrukning samt uppdelat per fas.

I appen finns möjlighet att få automatiska larm vid högt effektuttag eller förbrukning. Larmen skickas via mail eller SMS.

Tekniken

Till Enegic Monitor följer det med en utrustning som enkelt installeras i elcentralen. Utrustningen består av en mätenhet med WiFi-kommunikation samt 3 stycken mätsensorer kopplade till mätenheten.

Mätsensorerna kopplas runt en elledning för varje separat fas som ska mätas. Det behövs ingen elektriker för monteringen och du behöver inte bryta strömmen till fastigheten.

Mätenheterna mäter i realtid och skickar datat till molnet där allt sparas och behandlas.

Mätenheterna kräver WiFi för att fungera.

Perific Technologies AB | Finlandsgatan 14 | SE-164 74 KISTA | +46 8 56 48 60 60 | info@perific.com

© 2018 Perific Technologies AB
All rights reserved