Enegic Solar- Få koll på din solel

Enegic Solar är en skräddarsydd lösning för alla som planerar att producera egen solel eller som redan installerat solpaneler. Enegic Solar är ett leverantörsoberoende koncept som fungerar i samtliga solelinstallationer. Fokus ligger på att analysera och visualisera energi- och effektflöden i hela elanläggningen, dvs såväl produktion som förbrukning. Förutom åskådlig presentation av köpt och såld el, erbjuder Enegic Solar genom realtidsmätning per fas, en kraftfull verktygslåda för visualisering av fas- och lastbalans för att optimera huvudsäkring och även för felsökning vid installation av solelanläggning.

  • Mätning av produktion och förbrukning

  • Realtidsmätning

  • Tydlig visualisering i en app

  • Koppling till timpriser

Användning

Enegic Solar är en kombination av mätning av solproduktion och fastighetens förbrukning i realtid. Med information om både produktion och egen förbrukning är Enegic Solar det perfekta verktyget när du vill  optimera användningen av den egenproducerade solelen.

Solproduktionen och husets förbrukning visualiseras i en app där du kan se grafer, historik, hur mycket solel som sålts ut på nätet, hur mycket solel du använt samt tips om hur du kan optimera användningen av din producerade solel.

Har du ett timpris-baserat elavtal får du även detta visualiserat i appen. Ett optimalt verktyg för att se hur mycket av husets förbrukning som kan flyttas till billigare timmar eller då den egenproducerade solelen kan användas.

Enegic Solar är ett leverantörsoberoende koncept som fungerar i samtliga solelinstallationer.

Tekniken

Enegic Solar består av mätenheter med strömsensorer som mäter solproduktion och husets förbrukning. Monteringen kan enkelt göras både på befintliga och nya installationer.

Mätenheterna mäter i realtid och skickar datat till molnet där allt sparas och behandlas.

Mätenheterna kräver WiFi för att fungera.

Perific Technologies AB | Finlandsgatan 14 | SE-164 74 KISTA | +46 8 56 48 60 60 | info@perific.com

© 2018 Perific Technologies AB
All rights reserved