Installation på Ågesta gård

Nu finns Enegic Solar installerad på Ågesta gård!

Ågesta gård har en stor solanläggning på 400 000 kWh. Enegic mäter både den totala producerade solelen samt elförbrukning på 6 stycken olika byggnader på gården. Detta gör det möjligt att se hur mycket av solelen som används av gården.

 

enegic solar