Enegic Monitor

Mätning av effekt och energi i realtid. Mätningen är uppdelad per fas och ger information om total elförbrukning samt förbrukning uppdelad per fas. Ger möjlighet att se hur belastningen ser ut på de olika faserna, identifiera möjligheter till energioptimering och få full koll på elförbrukningen.

Enegic Solar

Mätning och visualisering av din solproduktion samt husets elförbrukning i realtid. Få full koll på hur mycket av din producerade solel som används av huset och få tips och råd om hur du gör för att optimera användningen av den egenproducerade solelen.

Enegic Meshure

Mätning av temperatur och fukt. Mät temperaturen i varje lägenhet i en BRF, på vinden eller i krypgrunden på fritidshuset. Små och diskreta mätenheter som placeras ut där det behövs. 

Perific Technologies AB | Finlandsgatan 14 | SE-164 74 KISTA | +46 8 56 48 60 60 | info@perific.com

© 2018 Perific Technologies AB
All rights reserved