Samarbete med Svenska Sol

Vi hjälper Svenska Sols kunder att få full koll på deras solproduktion och elförbrukning med Enegic Solar! Det ger en möjlighet till att optimera användningen av solproduktion men är också ett viktigt verktyg inför framtida investeringar i batterilagringar då Svenska Sol har allt data för att hitta en optimal lösning för just er fastighet.

Nu finns Enegic Solar hos Svenska Sol!

Läs mer på www.svenskasol.se