Har du solpaneler och vill ha information om hur mycket av den egenproducerade solelen som du använder själv?

Är du orolig över att dina huvudsäkringar ska gå när du laddar din elbil eller under en riktigt kall vinterdag?

Har du effektavtal för din el och är orolig över att överskrida effektnivåer där det blir extra dyrt?

Perific erbjuder enkla och smarta tjänster inom området energimätning och visualisering. Med våra tjänster blir det enkelt att förstå vad man kan göra för att spara energi och använda den på bästa sätt. 

Vi har lösningar för mätning av solproduktion, fasfördelning, elförbrukning, temperatur och fukt. Lösningarna är väldigt flexibla och enkla att installera och passar till både villan, gården och bostadsrättsföreningen.

Enegic Monitor

Mätning av effekt och energi i realtid. Mätningen är uppdelad per fas och ger information om total elförbrukning samt förbrukning uppdelad per fas. Ger möjlighet att se hur belastningen ser ut på de olika faserna, identifiera möjligheter till energioptimering och få full koll på elförbrukningen.

Enegic Solar

Mätning och visualisering av din solproduktion samt husets elförbrukning i realtid. Få full koll på hur mycket av din producerade solel som används av huset och få tips och råd om hur du gör för att optimera användningen av den egenproducerade solelen.

Enegic Meshure

Mätning av temperatur och fukt. Mät temperaturen i varje lägenhet i en BRF, på vinden eller i krypgrunden på fritidshuset. Små och diskreta mätenheter som placeras ut där det behövs. 

Nyheter

2018-09-27

Samarbete med Svenska Sol!

Vi hjälper Svenska Sols kunder att få full koll på deras solproduktion och elförbrukning med Enegic Solar! Det ger en möjlighet till att optimera användningen av solproduktion men är också ett viktigt verktyg inför framtida investeringar i batterilagringar då Svenska Sol har allt data för att hitta en optimal lösning för just er fastighet.

Nu finns Enegic Solar till kampanjpris hos Svenska Sol!

Läs mer på www.svenskasol.se

2018-09-18

Installation på Ågesta gård

Nu har Enegic Monitor installerats på Ågesta gård! De har innan sommaren installerat en stor solanläggning och har nu behov av att kunna se elförbrukningen för respektive byggnad. Enegic Monitor mäter förbrukningen på samtliga 3 faser för 6 stycken olika byggnader på gården.

Kontakt

Vill du veta mer om våra lösningar? Kontakta gärna oss via formuläret nedan.

Perific Technologies AB | Finlandsgatan 14 | SE-164 74 KISTA | +46 8 56 48 60 60 | info@perific.com

© 2018 Perific Technologies AB
All rights reserved